Προς το παρόν εξυπηρετούμε μόνο χονδρική σε φορτηγά 24 τόνων

 

Πλεονεκτήματα χρήσης Energostar

  • Οικονομία

  • Ελάχιστη υγρασία

  • Μέγιστη θερμογόνος δύναμη

  • Μηδενική επιβάρυνση του περιβάλλοντος

  • Καθαρή και εύκολη αποθήκευση

  • Όμορφη και καθαρή καύση