Τιμές μέτρησης ξυλο μπρικέτας Energostar©

Παράμετρος

Μέθοδος

Τιμή μέτρησης

Μονάδα μέτρησης

Μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή

Φόρμα

DIN κατά ISO 7887

Κυκλική

-

 

Μήκος

Μέτρηση

120 – 170

mm

50

Διάμετρος

Μέτρηση

8,2

mm

4 – 10

Πυκνότητα

DIN 52182

1,10

kg/dmc

1,0 – 1,4

Περιεκτικότητα σε νερό (υγρασία)

DIN 51582

8,3

%

12

Περιεκτικότητα σε τέφρα

DIN 51719

1,4

%

1,5

Θερμογόνος δύναμη

DIN 51900

4615 !!!!

Kcal/kg

4150 4630

Θείο (S)

DIN 51400

0,014

%

0,08

Χλώριο (Cl)

DIN 51727 / IC

0,004

%

0,03

Αζωτο (Ν)

DIN κατά 25663

0,26

%

0,3

EOX

DIN 38417-S17

<1

mg/kg

3

Αρσενικό (As)

DIN κατά ISO 17294-2

<0,1

mg/kg

0,8

Κάδμιο (Cd)

DIN κατά ISO 11885

0,29

mg/kg

0,5

Χρώμιο (Cr)

DIN κατά ISO 11885

1,7

mg/kg

8

Χαλκός (Cu)

DIN κατά ISO 11885

3,8

mg/kg

5

Υδράργυρος (Hg)

DIN κατά 1483

0,05

mg/kg

0,05

Μόλυβδος (Pb)

DIN κατά ISO 11885

7,4

mg/kg

10

Ψευδάργυρος (Zn)

DIN κατά ISO 11885

22

mg/kg

100

Ηλεκτρονικό τσιγάρο